Länktips när du söker efter information

I menyn under denna rubrik finner du tips på resurser som är användbara vid informationssökning inför temaarbeten.

I Bibliotekets resurser och allmänna länktips finner du:

  • Bibliotekets katalog där du kan söka efter vilka böcker som finns på skolans bibliotek
  • Bra databaser som biblioteket har tillgång till
  • Länkar till portaler som samlat information om många olika ämnesområden
  •  Länkar till webbplatser med information om informationssökning, källkritik och upphovsrätten

I SO-ämnena finner du tips på länkar som är användbara inom historia, geografi, samhällskunskap och religion.

I Naturvetenskapliga ämnena finns tips på länkar inom ämnesområdena kemi, fysik, teknik och biologi

I Svenska, engelska och moderna språk ges tips på användbara länkar inom dessa ämnesområden.

 

Text och foto: Therese Allén