Sex och samlevnad

Här följer ett antal tips på länkar som kan ge bra information till tema Sex och samlevnad.

 

Information om många olika ämnesområden:

 • Barnombudsmannen – bra och lättläst information om FN:s barnkonvention (anger vilka rättigheter alla barn ska ha)
 • Bris (Barnens rätt i samhället) – bra faktablad om bl.a. mobbing, sexualitet, att må dåligt, misshandel och övergrepp
 • Rfsu – Bra information kring sex, relationer och sexuella övergrepp
 • Ungdomsmottagningen – bra information om sex, alkohol- resp. drogproblem, att må dåligt, våld och misshandel

 

 

Allmänna länkar om misshandel och sexuella övergrepp (våldtäkt):

 • Brå (Brottsförebyggande rådet) – bra information om bl.a. barn- och kvinnomisshandel resp. sexuella övergrepp
 • Dina rättigheter – bra information om mänskliga rättigheter och lagar kring misshandel, diskriminering, hedersrelaterat våld och sexuella övergrepp.

 

Barnmisshandel:

 

Kvinnomisshandel:

 • Kvinnofridslinjen – bra information om våld mot kvinnor (t.ex. hedersrelaterat våld, våldtäkt och annan form av misshandel)

 

 

HBTQ (Homo-, bi-, trans- och queerpersoner):

 • Regnbågsankan – information om begrepp och HBTQ historia
 • Rfsl (Riksförbundet för sexuellt likaberättigande) – bra information om HBT-relaterade frågor
 • Rfsl ungdom – bra information om HBT-relaterade frågor

 

 

Könssjukdomar:

 • Sjukvårdsrådgivningen 1177 – bra information om symptom, behandling och smittorsaker till de allra flesta sjukdomar däribland könssjukdomar
 • Hiv.se – bra information om dels symptom och behandling av hiv, dels hivs historia och hur det är att leva med hiv