Hållbar utveckling

Här följer ett antal tips på länkar som kan ge bra information till tema Hållbar utveckling.

 

Information om många olika ämnesområden:

  • Världsnaturfonden, WWF – information om bl.a. hållbara städer, klimatförändringar, skövling av regnskog
  • Energikunskap –  information om bl.a. energikällor
  • Globalis temasida – information om bl.a. mänskliga rättigheter, fattigdom, Millenniemålen och klimatfrågor
  • Globalis statistik – statistik om bl.a. fattigdom, vatten och klimat
  • Globalportalen – information om bl.a. katastrofer, krig och fred, klimat, mänskliga rättigheter
  • Miljöportalen – information om hur luft, hav, mark och djur påverkas av miljöproblem och vad som orsakar dessa miljöproblem
  • Naturvårdsverket – information om  miljö, miljöproblem och miljön i Sverige

 

Havet:

  • Havet.nu – information om miljöproblem i havet

 

Mänskliga rättigheter

 

Glöm inte bort att söka här:

 

Fler länktips kring hållbar utveckling kan du hitta på Världsnaturfondens länksida.