Inbjudna klasser på information om Mångspråksbiblioteket

Språkklassen, 9IK och Förberedelseklassen har tillsammans med sina lärare blivit inbjudna till biblioteket för att få information och möjlighet att låna böcker från Mångspråksbiblioteket.

Under besöken informerades eleverna om vilka titlar som finns på deras respektive modersmål. Framför allt låg fokus på att ge eleverna exempel på samt ökad förståelse för olika sätt att använda de medier som Mångspråksbiblioteket erbjuder. Dels kan medierna givetvis läsas på enbart modersmålet, dels kan eleverna läsa samma titel på svenska och sitt modersmål för att skapa en större förståelse för innehållet. Det går även att läsa olika delar av en serie på olika språk, t.ex. kan eleven läsa del 1 av den lättlästa serien ”Typiskt Tobias!” på sitt modersmål och därefter läsa del 2 på svenska. En hel del av böckerna finns även som film och kan därmed både läsas på modersmålet och sedan tas del av via film på svenska. På så vis får eleven en förförståelse för innehållet samt karaktärerna i historien.

På bilden nedan visas exempel på samma titlar på två eller fler språk som finns i Mångspråksbibliotekets bestånd.

mångspråksbiblioteket3