Användning av Mångspråksbiblioteket i undervisningen

I början av terminen informerades modersmålslärarna och studiehandledarna på skolan om Mångspråksbiblioteket samt vad detta erbjuder. Medierna har sedan dess använts av många av dem i undervisningen under terminens gång.

Mångspråksbibliotekets medier har använts på olika sätt i syfte att skapa möten mellan olika språk samt kulturer och för att utveckla lärandet. Ett viktigt användningsområde har varit att låta elever från olika språklig samt kulturell bakgrund läsa samma titel för att sedan mötas kring bokens innehåll i samtal. Bokens innehåll i sig har även använts i syfte att skapa en ökad förståelse för hur kulturen sett ut under olika tidsepoker. Även möjligheten till parallelläsning på svenska samt modersmålet har utnyttjas. På så vis har elever kunnat utveckla sitt lärande samt sin förståelse för skillnad och likheter mellan språken i fråga om uppbyggnad samt i fråga om hur olika sätt att översätta en text påverkar innehållet.