I hyllorna

Sedan Mångspråksbiblioteket beviljats medel för inköp av medier har två väl synliga hyllor i skolbiblioteket avsatts för detta ändamål. Här skyltas nya böcker på olika språk på två lutade hyllplan för att alla som är intresserade lätt ska kunna hitta dem. På väggen ovanför hyllorna har skyltar med samtliga språk som finns representerade i Mångspråksbiblioteket satts upp i syfte att skapa en överblick över vad som finns. I hyllorna skyltas var medier på respektive språk står för att underlätta för bibliotekets användare.

Medierna består främst av skönlitteratur på olika nivåer, men det finns även ett antal ljudböcker på olika språk för dem som föredrar att lyssna på böckerna istället för att läsa. På vissa språk finns även faktaböcker om olika ämnen. Ambitionen har varit att titlarna ska finnas både på svenska och modersmålet, för att elever ska kunna läsa samma titel på båda språken. Beroende på hur stort utbudet av titlar som finns utgivna även på svenska är på de olika språken har böcker som följer denna ambition kunnat köpas in.  På tagalog och somaliska har utbudet av sådana titlar visat sig vara relativt begränsat och i dessa fall har fokus legat på att köpa in ungdomsböcker på språken.

mångspråksbiblioteket2